We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Brigyn 2

by Brigyn

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      £8 GBP  or more

     

1.
Addewid gwag 03:19
’Di hyn yn ddim byd newydd Mae’n bennod rhy gyfarwydd Yr un di’r hen wynebau Sy’n meddwl fod rheoli yn ffordd o fyw. Mewn amser ddaw na newid Er gwag yw pob addewid Paid ildio i’r elfennau Daw’r llanw cyn bo hir, i olchi’r drwg i ffwrdd.
2.
Mae'n fore llwm, mae'n glawio'n drwm Ond codi sydd rhaid, ac wynebu'r byd sydd o mlaen Awyr lwyd, y bws yn hwyr Fy nghroen ar dân, wedi i mi siafio'n groes i'r graen Dwi'n teimlo'n hun yn baglu, ac yn methu sefyll fyny A dwi'n cael fy amgylchynu gan y cannoedd sy'n mynd a dod. Yr un yw'r bwrlwm eto, fydd o drosodd erbyn heno - Bydd y stwff ma i gyd, mewn pryd, yn bell o fy nghof. Mae'n ddiwrnod marchnad ac mae pob man yn agored Dwi'n cerdded lawr y stryd - prin dwi'n gweld fy nhraed Mae'n ddiwrnod marchnad, ac mae'n anodd clwad Mae'r lleisiau yn bargeinio, a'r ceiniogau yn seinio i dôn fyddarol eu gwaedd. Mae bywyd yn braf, er nad yw byth yn rhwydd Mae bywyd i fyw, er gwaetha yr holl lwyth Y cwmni'n gyfarwydd, ond pob wyneb yn ddiarth yn estyn am y peth agosaf o unrhyw werth Mae'n ddiwrnod marchnad ac mae pob man yn agored Dwi'n cerdded lawr y stryd - prin dwi'n gweld fy nhraed Mae'n ddiwrnod marchnad, ac mae'n anodd clwad Mae'r lleisiau yn bargeinio, a'r ceiniogau yn seinio... Mae'n ddiwrnod marchnad, ac mae'n amser paned Dyma'r lle, sy'n gwerthu'r te gorau yn y byd Mae'n ddiwrnod marchnad ac yn yr holl brysurdeb Ti'n gweld dy hun yn rhan o'r llun... yn rhan o'r llun... yn rhan o'r llun... yn rhan o'r llun.
3.
Yn drwsgl, diderfyn, perffaith mewn ffordd ddi-lun Dydi’r pin ddim yn ffitio y papur yma, mae’r siawns rhy brin Does na’m lle i gyfaddawd, mae’r lle ma gyda'i drefn ei hun Dydi’r ty ddim yn dwt, ond ddoith y gwynt ddim i'm mhoeni'n fore Dwi’m yn coelio mewn trefn, does dim byd ar goll yn fama Mae na le i sirioldeb, am fod y lle ma yn lân Achos mae Popeth yn ei le Popeth yn ei le Popeth yn ei le Alla i ddim newid, dwi’n sicr o'm ffordd fach wirion Dydi taclus ddim yn fy ngeirfa, ti'n dal i swnian Dwi yma yn fy mlerwch, dwi'n fochyn ar fy nhomen fy hun Ond mae Popeth yn ei le Popeth yn ei le Popeth yn ei le Yn drwsgl, diderfyn, perffaith mewn ffordd ddi-lun Dydi’r pin ddim yn ffitio y papur yma, mae’r siawns rhy brin Does na’m lle i gyfaddawd, dyma fy myd bach i... fy myd bach i.
4.
Y Sgwâr 03:36
Amser prin, ond digon hir i ddylanwadu Bron yn ddim, ond yn rhoi i gyd yr hyn a allai Talu'n ddrud, roedd y cyfan yn ei waed Gorau'r byd, cario'i faich yn enw ei wlad Cam wrth gam, dringo'n uwch fesul brwydr Matchstick Man, bellach goruwch unrhyw gysur Yn y sgwâr, mae byd yn galed Yn y sgwâr, rhwng cnawd a menyg Yn y sgwâr, mae dyn a'i dynged Dewraf dyn, dyrnau dur. Canfas wag, atgofion oes y mab o Ferthyr 'Sneb yn saff, gwendid bach a gollodd frwydr Yn y gwres, dyn a'i ddewis, dyn a'i falchder Run di'r wers, byw yw'r hanes dros holl amser Yn y sgwâr, mae byd yn galed Yn y sgwâr, rhwng cnawd a menyg Yn y sgwâr, mae dyn a'i dynged Dewraf dyn, dyrnau dur. Dewraf dyn, dyrnau dur.
5.
Imãgõ 02:25
6.
Serth 05:00
Mae'r allt yn serth, yr allt sy'n fy arwain i yn ôl Yr uchaf yr a' i, y pella 'na i syrthio yn ôl Y pella 'na i syrthio, y tryma 'na i daro'r llawr Y tryma fydd orau, i greu y llanast mawr Bydd yno... (a wyt ti yna i mi?) Pan fydd y cyfan ar chwâl Yn ulw yn y tân 'Mond cyffur fel cysur fysa'n gweithio nawr. Mae'r dwr yn ddwfn, y dwr rwyf yn boddi ynddo Dwi'n boddi, ond 'mond dan ddylanwad y moddion Bydd yno... (a wyt ti yna i mi?) Pan fydd y cyfan ar chwâl Yn ulw yn y tân 'Mond cyffur fel cysur fysa'n gweithio nawr. Mae'r aer yn boeth Dwi'n llewygu'n y gwres Dwi'n syrthio i lawr Creu y llanast mawr.
7.
O'r funud gyntaf, nath ein llygadau ni gwrdd Un eiliad sydyn, ac yna wedyn, es ti i ffwrdd Fel saeth drwy'r galon O'r funud honno gwn Mae'r saeth 'di treiddio'n ddwfn Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd Chdi a fi... chdi a fi... chdi a fi. O hyd yn gytun, fel darn o'r un brethyn - dyna ni. A'r diwrnodau gorau, yw pan dwi'n treulio fy oriau, yn dy gwmni di. Fel saeth drwy'r galon O'r funud honno gwn Mae'r saeth 'di treiddio'n ddwfn Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd Chdi a fi... chdi a fi... chdi a fi.
8.
Vortex 00:32
9.
Byd brau 03:22
Dwi'n trio gwneud fy ngorau A dyma'r gorau dwi'n gallu'i wneud Dwi'n trio dal y pwysa Ond y pwysa sy'n dal i ddeud Fod hi'n amser i ymlacio Ond 'dyw ymlacio ddim yn hawdd Pan mae'r byd yn gofyn gymaint Gofyn gymaint fesul awr Dwi'n trio hel fy arian Ond mae'r arian dw i'n hel Yn cael i gymryd oddi wrtha i I ariannu y rhyfel Ond pa ateb ydi rhyfel Mewn byd sydd mor frau? Er mor agos yw y gorwel Mae'r llinell o hyd yn pellhau...
10.
xetroV 00:36
11.
Blas, roedd hi wedi cael blas ar rywbeth gwell Gweld, dwi’n gweld hi yn symud i rywle pell ’Run diferyn ar ôl yn y botel Lle ’raeth y wefr o fod mor uchel? Mor anodd yw gollwng gafael Ond dianc wna i, a hynny’n dawel Hwyl fawr, ffarwel. Byth di gorfod cymryd cam mor fawr Ond roedd ewyllys fy nrhaed mor ddu A'r esgid fach yn gwasgu Mewn lle nas gwyddost ti Mewn lle nas gwyddost ti Hwyl fawr, ffarwel Hwyl fawr, ffarwel.
12.
Gwanwyn ddaeth - Ac er gwaetha'r ffaith Nad oes unrhyw le i orffwys heno - Rwy'n dal i obeithio... Haf sy'n dod - Aros yn y cof. Ac er gwaetha'r ffaith fy mod i yma'n ildio - Rwy'n dal i obeithio... Byddaf yno yn dy gwmni yn rhedeg fy mysedd drwy dy wallt Yno yn dy gwmni yn rhedeg bysedd drwy dy wallt Hydref gwlyb - A gwyddwn o'r dydd Na ddaw terfyn i'r dilyw nes i'r tymor droi, Nes i'r allwedd gloi. Gaeaf gwaeth - Yn llenwi'r chwaeth am dy gwmni heno a phob dydd a nos sy'n dilyn bob tymor, bob blwyddyn Byddaf yno yn dy gwmni yn rhedeg fy mysedd drwy dy wallt Yno yn dy gwmni yn rhedeg bysedd drwy dy wallt.

about

Less that a year after their debut album, Brigyn’s second offering was released under the title 'Brigyn2'. This album further established Brigyn's unique sound, as a mixture of electronic, folk and orchestral sounds.

The album was officially released inside a tree near Llandovery, and successful tours of San Francisco and Ireland followed in November 2005 and April 2006 respectively.

Amongst the tracks on this album were 'Hwyl fawr, ffarwel' - a duet with singer/songwriter Fflur Dafydd, and 'Y Sgwâr' - a tribute to the legendary Welsh Boxer, Johnny Owen.

credits

released October 24, 2005

© Brigyn

license

all rights reserved

tags

about

Brigyn Wales, UK

contact / help

Contact Brigyn

Streaming and
Download help

Report this album or account