Brigyn 2

by Brigyn

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      £8 GBP  or more

     

1.
03:19
2.
3.
4.
03:36
5.
02:25
6.
05:00
7.
8.
00:32
9.
03:22
10.
00:36
11.
12.

about

Less that a year after their debut album, Brigyn’s second offering was released under the title 'Brigyn2'. This album further established Brigyn's unique sound, as a mixture of electronic, folk and orchestral sounds.

The album was officially released inside a tree near Llandovery, and successful tours of San Francisco and Ireland followed in November 2005 and April 2006 respectively.

Amongst the tracks on this album were 'Hwyl fawr, ffarwel' - a duet with singer/songwriter Fflur Dafydd, and 'Y Sgwâr' - a tribute to the legendary Welsh Boxer, Johnny Owen.

credits

released October 24, 2005

© Brigyn

tags

license

all rights reserved

about

Brigyn Wales, UK

contact / help

Contact Brigyn

Streaming and
Download help

Track Name: Addewid gwag
’Di hyn yn ddim byd newydd
Mae’n bennod rhy gyfarwydd
Yr un di’r hen wynebau
Sy’n meddwl fod rheoli yn ffordd o fyw.

Mewn amser ddaw na newid
Er gwag yw pob addewid
Paid ildio i’r elfennau
Daw’r llanw cyn bo hir, i olchi’r drwg i ffwrdd.
Track Name: Diwrnod marchnad
Mae'n fore llwm, mae'n glawio'n drwm
Ond codi sydd rhaid, ac wynebu'r byd sydd o mlaen
Awyr lwyd, y bws yn hwyr
Fy nghroen ar dân, wedi i mi siafio'n groes i'r graen

Dwi'n teimlo'n hun yn baglu, ac yn methu sefyll fyny
A dwi'n cael fy amgylchynu gan y cannoedd sy'n mynd a dod.
Yr un yw'r bwrlwm eto, fydd o drosodd erbyn heno -
Bydd y stwff ma i gyd, mewn pryd, yn bell o fy nghof.

Mae'n ddiwrnod marchnad ac mae pob man yn agored
Dwi'n cerdded lawr y stryd - prin dwi'n gweld fy nhraed
Mae'n ddiwrnod marchnad, ac mae'n anodd clwad
Mae'r lleisiau yn bargeinio, a'r ceiniogau yn seinio i dôn fyddarol eu gwaedd.

Mae bywyd yn braf, er nad yw byth yn rhwydd
Mae bywyd i fyw, er gwaetha yr holl lwyth
Y cwmni'n gyfarwydd, ond pob wyneb yn ddiarth
yn estyn am y peth agosaf o unrhyw werth

Mae'n ddiwrnod marchnad ac mae pob man yn agored
Dwi'n cerdded lawr y stryd - prin dwi'n gweld fy nhraed
Mae'n ddiwrnod marchnad, ac mae'n anodd clwad
Mae'r lleisiau yn bargeinio, a'r ceiniogau yn seinio...

Mae'n ddiwrnod marchnad, ac mae'n amser paned
Dyma'r lle, sy'n gwerthu'r te gorau yn y byd
Mae'n ddiwrnod marchnad ac yn yr holl brysurdeb
Ti'n gweld dy hun yn rhan o'r llun...
yn rhan o'r llun... yn rhan o'r llun... yn rhan o'r llun.
Track Name: Popeth yn ei le
Yn drwsgl, diderfyn, perffaith mewn ffordd ddi-lun
Dydi’r pin ddim yn ffitio y papur yma, mae’r siawns rhy brin
Does na’m lle i gyfaddawd, mae’r lle ma gyda'i drefn ei hun

Dydi’r ty ddim yn dwt, ond ddoith y gwynt ddim i'm mhoeni'n fore
Dwi’m yn coelio mewn trefn, does dim byd ar goll yn fama
Mae na le i sirioldeb, am fod y lle ma yn lân

Achos mae
Popeth yn ei le
Popeth yn ei le
Popeth yn ei le

Alla i ddim newid, dwi’n sicr o'm ffordd fach wirion
Dydi taclus ddim yn fy ngeirfa, ti'n dal i swnian
Dwi yma yn fy mlerwch, dwi'n fochyn ar fy nhomen fy hun

Ond mae
Popeth yn ei le
Popeth yn ei le
Popeth yn ei le

Yn drwsgl, diderfyn, perffaith mewn ffordd ddi-lun
Dydi’r pin ddim yn ffitio y papur yma, mae’r siawns rhy brin
Does na’m lle i gyfaddawd, dyma fy myd bach i... fy myd bach i.
Track Name: Y Sgwâr
Amser prin, ond digon hir i ddylanwadu
Bron yn ddim, ond yn rhoi i gyd yr hyn a allai

Talu'n ddrud, roedd y cyfan yn ei waed
Gorau'r byd, cario'i faich yn enw ei wlad

Cam wrth gam, dringo'n uwch fesul brwydr
Matchstick Man, bellach goruwch unrhyw gysur

Yn y sgwâr, mae byd yn galed
Yn y sgwâr, rhwng cnawd a menyg
Yn y sgwâr, mae dyn a'i dynged
Dewraf dyn, dyrnau dur.

Canfas wag, atgofion oes y mab o Ferthyr
'Sneb yn saff, gwendid bach a gollodd frwydr
Yn y gwres, dyn a'i ddewis, dyn a'i falchder
Run di'r wers, byw yw'r hanes dros holl amser

Yn y sgwâr, mae byd yn galed
Yn y sgwâr, rhwng cnawd a menyg
Yn y sgwâr, mae dyn a'i dynged
Dewraf dyn, dyrnau dur.
Dewraf dyn, dyrnau dur.
Track Name: Serth
Mae'r allt yn serth, yr allt sy'n fy arwain i yn ôl
Yr uchaf yr a' i, y pella 'na i syrthio yn ôl
Y pella 'na i syrthio, y tryma 'na i daro'r llawr
Y tryma fydd orau, i greu y llanast mawr

Bydd yno... (a wyt ti yna i mi?)
Pan fydd y cyfan ar chwâl
Yn ulw yn y tân

'Mond cyffur fel cysur fysa'n gweithio nawr.

Mae'r dwr yn ddwfn, y dwr rwyf yn boddi ynddo
Dwi'n boddi, ond 'mond dan ddylanwad y moddion

Bydd yno... (a wyt ti yna i mi?)
Pan fydd y cyfan ar chwâl
Yn ulw yn y tân

'Mond cyffur fel cysur fysa'n gweithio nawr.

Mae'r aer yn boeth
Dwi'n llewygu'n y gwres
Dwi'n syrthio i lawr
Creu y llanast mawr.
Track Name: Darn o'r un brethyn
O'r funud gyntaf, nath ein llygadau ni gwrdd
Un eiliad sydyn, ac yna wedyn, es ti i ffwrdd

Fel saeth drwy'r galon
O'r funud honno gwn
Mae'r saeth 'di treiddio'n ddwfn

Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd
Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd
Chdi a fi... chdi a fi... chdi a fi.

O hyd yn gytun, fel darn o'r un brethyn - dyna ni.
A'r diwrnodau gorau, yw pan dwi'n treulio fy oriau, yn dy gwmni di.

Fel saeth drwy'r galon
O'r funud honno gwn
Mae'r saeth 'di treiddio'n ddwfn

Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd
Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd
Chdi a fi... chdi a fi... chdi a fi.
Track Name: Byd brau
Dwi'n trio gwneud fy ngorau
A dyma'r gorau dwi'n gallu'i wneud
Dwi'n trio dal y pwysa
Ond y pwysa sy'n dal i ddeud

Fod hi'n amser i ymlacio
Ond 'dyw ymlacio ddim yn hawdd
Pan mae'r byd yn gofyn gymaint
Gofyn gymaint fesul awr

Dwi'n trio hel fy arian
Ond mae'r arian dw i'n hel
Yn cael i gymryd oddi wrtha i
I ariannu y rhyfel

Ond pa ateb ydi rhyfel
Mewn byd sydd mor frau?
Er mor agos yw y gorwel
Mae'r llinell o hyd yn pellhau...
Track Name: Hwyl fawr, ffarwel
Blas, roedd hi wedi cael blas ar rywbeth gwell
Gweld, dwi’n gweld hi yn symud i rywle pell

’Run diferyn ar ôl yn y botel
Lle ’raeth y wefr o fod mor uchel?
Mor anodd yw gollwng gafael
Ond dianc wna i, a hynny’n dawel

Hwyl fawr, ffarwel.

Byth di gorfod cymryd cam mor fawr
Ond roedd ewyllys fy nrhaed mor ddu
A'r esgid fach yn gwasgu
Mewn lle nas gwyddost ti
Mewn lle nas gwyddost ti

Hwyl fawr, ffarwel
Hwyl fawr, ffarwel.
Track Name: Bysedd drwy dy wallt
Gwanwyn ddaeth -
Ac er gwaetha'r ffaith
Nad oes unrhyw le i orffwys heno -
Rwy'n dal i obeithio...

Haf sy'n dod -
Aros yn y cof.
Ac er gwaetha'r ffaith fy mod i yma'n ildio -
Rwy'n dal i obeithio...

Byddaf yno yn dy gwmni yn rhedeg fy mysedd drwy dy wallt
Yno yn dy gwmni yn rhedeg bysedd drwy dy wallt

Hydref gwlyb -
A gwyddwn o'r dydd
Na ddaw terfyn i'r dilyw nes i'r tymor droi,
Nes i'r allwedd gloi.

Gaeaf gwaeth -
Yn llenwi'r chwaeth
am dy gwmni heno a phob dydd a nos sy'n dilyn
bob tymor, bob blwyddyn

Byddaf yno yn dy gwmni yn rhedeg fy mysedd drwy dy wallt
Yno yn dy gwmni yn rhedeg bysedd drwy dy wallt.