Brigyn 3

by Brigyn

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      £8 GBP  or more

     

1.
2.
03:26
3.
02:46
4.
5.
04:00
6.
00:28
7.
03:31
8.
9.
04:06
10.
05:07
11.

about

This is Brigyn's third full-studio album, which features a new-folkier sound. A tour to promote the album began with an exclusive live session on BBC 6Music in May 2008, and many memorable performances followed throughout the year at festivals including Sesiwn Fawr Dolgellau, Small Nations Festival, and The Green Man Festival.

The album features guest appearances by musicians Siân James, John Lawrence, Alun 'Sbardun' Huws, Dan Amor, and Steve Balsamo amongst others.

The closing track on the album (Paid â mynd i'r nos...) is a Welsh-language adaption by T. James Jones of the famous poem 'Do not go gentle into that good night' by Dylan Thomas.

credits

released May 26, 2008

© Brigyn

tags

license

all rights reserved

about

Brigyn Wales, UK

contact / help

Contact Brigyn

Streaming and
Download help

Track Name: Fyswn i... fysa ti?
Fyswn i, os fysa ti'n rhoi dy fys yn y tân
Fyswn i, os fysa ti'n neidio i'r pen dwfn

Fyswn i, os fysa ti'n hau ac yn medi'r grawn
Fyswn i, os fysa ti'n udo ar y lleuad llawn

Ges ti dy boeni gan amheuon, dy lethu gan demtasiwn?
Nes ti fentro brathu'r afal oedd yn wenwyn trwyddo'i gyd
Ddes ti yma i nghynhyrfu, ac eistedd yno'n gwenu
Ddes ti yma mond i darfu arna i

Ond does na unlle i droi
Unlle i ddianc, unlle i ffoi
Does na unlle i droi
Unlle i guddio, unlle i droi
Does na unlle i ffoi

Fyswn i, os fysa ti'n rhoi dy fys yn y tân
Fyswn i, os fysa ti'n neidio i'r pen dwfn

Nes ti achub ar dy gyfle, a'nal i dan gyfaredd
Ac mi glywson ni y bleiddiaid yn udo ar y lloer
Ddes ti yma i nghynhyrfu, ac eistedd yno'n gwenu
Nes i geisio cadw mhwyll, ond ro'n i dan dy swyn

Fyswn i ... fysa ti?
Track Name: Subbuteo
Ar flaen ei fys y mae, yr awydd mwya am y cyffyrddiad perffaith
Ar flaen ei fys y mae, yr unig ymgais yr un uchelgais

Ar flaen dy fys y mae, gofal, llwyddiant, y wefr, a'i haeddiant
Ar flaen dy fys y mae, breuddwyd arall ar fin troi'n fethiant

A nes di fethu'r haul a methu'r haf
Nes di fethu hyn a methu'r llall
A ti'n methu'r pwynt ac yn methu dallt
Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dy ddallt

Ar flaen dy fys yr oedd, y cyfle gorau i newid dy fyd yn llwyr
Ar flaen dy fys yr oedd, dy feddwl mwya ar chwara gem ddibwys

A nes di fethu'r haul a methu'r haf
Nes di fethu hyn a methu'r llall
A ti'n methu'r pwynt ac yn methu dallt
Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dy ddallt

A ti'n methu'r cwmni
Ti'n methu cysgu
Ti'n methu dal arni
A methu cyfarthrebu
A dwi'n methu dy ddallt di, methu dy ddallt di ...
Methu, methu, methu ...

A nes di fethu'r haul a methu'r haf
Nes di fethu hyn a methu'r llall
A ti'n methu'r pwynt ac yn methu dallt
Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dallt

A ti'n methu'r cwmni
Ti'n methu cysgu
Ti'n methu dal arni
A methu cyfarthrebu
A dwi'n methu dy ddallt di, methu dy ddallt,
Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dy ddallt!
Track Name: Allwedd
Mae na allwedd i agor y drws
Mae na allwedd i agor bocsus
Mae na allweddi mawr ac allweddi bach
Mae na allwedd sy'n cadw dy arian yn saff

Mae na allwedd i danio'r car
Mae na allwedd i danio'r cariad
Mae na allwedd o hyd ar goll
Ar yr eiliad pan ti'n hwyr ac ar fin colli'r plot

Ond ble mae'r allwedd, ble mae'r allwedd
i gloi fy hun yn dy freichia di?

Mae na allwedd i gloi fy nrws
Mae na allwedd i gloi y bocsus
Mae na allwedd i 'nghloi i yn y carchar
Ac allwedd i'm rhyddhau pan ddaw fy amser

A dwi'n chwilio am yr allwedd o hyd
Allwedd i gadw trysor drud
Mae na allweddi i'w cael - pob siap a phob llun
A dal i chwilio am yr allwedd 'dwi i gloi fy hun

Ble mae'r allwedd, ble mae'r allwedd
i gloi fy hun yn dy freichia di?
Track Name: Kings, Queens, Jacks
Rho gynnig ar fod yn lloerig am un noson yn unig
Cad dy law dros y rhaw a dy galon yn ddwfn yn dy ddwrn

Rho dy arfau i lawr a rho siawns i ffawd gymryd ei le
Mond drwy fentro y cei fyw i'r eithaf, datgelu dy ofnau i gyd

Un i hollti, llall i ddewis
ac un i golli, un i ennill

Kings, Queens, Jacks allai mond dyfalu
Kings, Queens, Jacks yr unig beth sy'n talu

Cardyn arall o'r pac, amau'n newid am eiliad o feddwl clir
Yn y gem mae y gwir, yn dy law mae dy ffydd, dy dynged, dy fyd

Un i hollti, llall i ddewis
ac un i golli, un i ennill

Kings, Queens, Jacks allai mond dyfalu
Kings, Queens, Jacks yr unig beth sy'n talu.
Track Name: Isel
Fûm i rioed mor isel, isel
Yn cuddio o'r haul nes iddi nosi ar lethrau'r llechan las

Fûm i rioed mor dawel, dawel
Yn disgwyl am y teimlad i lenwi'r tyllau llwm a holltwyd yn ddwfn

Ac roedd na rywbeth bach, o hyd ar goll
Rywbeth bach, o hyd ar goll

Pan ti'n dyner, pan ti'n dyner
Ti yn dyner fel gwlith
Ac yn dyner fel yr awel
Yn dyner a thawel

Fûm i rioed yn chwilio, chwilio
Ond balch o ni i'th ffindio yn llechu dan y ddeilen werdd

Fûm i rioed yn morio, morio
Ar goll heb neb na gwynt i gydio yn fy mhadell ffrio

Ac roedd na rywbeth bach o hyd ar goll
Rywbeth bach, o hyd ar goll

Pan ti'n dyner, pan ti'n dyner
Ti yn dyner fel gwlith
Ac yn dyner fel yr awel
Yn dyner a thawel.
Track Name: Wedi'r cyfan
Yng ngolau tanllyd traffordd flin
Dros swn y modur fe adroddaist ti

Nid un gosgeiddig fydda d' fwriad byth
Ond falle wnai i'r tro, tro hyn, drwy rhyfedd wyrth

Yn fwy a mwy, hyd filltir sydyn
Law yn llaw fe dyfa'n wenwyn
Wedi'r cyfan nes ti rioed ofyn ...

Ble'r wyt ti?

I ble'r ei di gan milltir yr awr?
Yn is ac is i'r llawr, un ras wyllt i'r clawdd

Yn fwy a mwy, hyd filltir sydyn
Law yn llaw fe dyfa'n wenwyn
Wedi'r cyfan nes ti rioed ofyn ...

Ble'r wyt ti?
Track Name: Tu ôl i'r wên
Tu ôl i'r wên, ti'n dawel yno'n cuddio
A minnau'n gobeithio dy fod ti'n edrych arna i

Tu ôl i'r wên, mae'r teimlad ynai'n cydio
ond dydw i 'mond yn twyllo'n hun, wrth ddiflanu i fy nghysgod du

Tu ôl i'r wên, yn ddisglair yn y golau
a finnau'n trio 'ngorau i gael eiliad o'th sylw prin

Tu ôl i'r wên, dychmygu bod mewn cariad
Ac mi af innau i ystyried os wyt ti'n ffitio'r esgid hon?

A wnei di wisgo yr esgid hon?

Tu ôl i'r wên, mae'r teimlad o hyd yn cydio
Fel gweiddi lawr hen simne fawr, sy'n mygu yn y glaw

Tu ôl i'r wên, mi af innau'n ôl i guddio
A byw o hyd i obeithio y daw hi'n ôl i'm myd ... rhyw ddydd.
Track Name: Pioden
Gwyn a du, a ddylwn i, droi yn fy unfan i'th gyfarch di?
Dy gân yn fy swyno, dy ddawns ysgafn droed
Dy wên yn un ddoniol, tra'n chwarae yn y coed

Mi goda i fy llaw cyn symud mlaen ar fy nhaith
Mi gollais i'r cyfle i gloi ar fy ôl, lawer gwaith

Yn yr ardd, aderyn hardd
Dy wisg yn fy hudo, a'm eiddo yn temtio
Creadur craff, 's neb yn saff
Tra'n edrych mor ffyddlon, ti'n bwydo'r amheuon
Ac ysu am drysorau cain

Du a gwyn, ti'n methu dim, manteisio ar unrhyw gyfle prin
Fy ffenest ar agor, edrychaist o'r gwair
Cymeraist dy gyfle i gipio'r aur

Mi godaist fy ngobeithion a'u tynnu i lawr mewn dim
Mi gollais i'r cyfan i leidr a oedd mor chwim

Yn yr ardd, aderyn hardd
Dy wisg yn fy hudo, a'm eiddo yn temtio
Creadur craff, 's neb yn saff
Siom yw darganfod fod gen ti arferion cas

Pioden wen, pioden ddu, meddal yw dy feddwl di
Pioden wen, pioden ddu, paid â thrio'n twyllo ni
Pioden wen, pioden ddu, cyfrwys yw dy gynllun di
Pioden wen, pioden ddu, paid â thrio'n twyllo ni
Pioden wen, pioden ddu, dial ar ein gwendid ni
Pioden wen, pioden ddu, paid â thrio'n twyllo ni.
Track Name: Seren
Ma siwr ti'm isio hyn,
rhyw gwyno ar gân o lais hogyn,
ti'm am glywed, ond wedyn,
mae nagrau i'n llenwi llyn.

Oedd hi'n anodd iawn heno,
yn y nos efo neb i wrando,
a dod draw oedd rhaid am dro,
dod atat i'r stryd eto.

Dwi'n cofio'r adeg pan oedd na wegian
yn dy goesau yn eiliad y gusan,
cofio chdi'n fy neud i'n wan, a chofio'r
byd ar agor, a'r byw darogan...

A heno dwi ym mhen y daith
a dwisio gwbod oes gobaith
y doi di'n ôl, dim ond un waith.

Edrych, os wyt ti adra,
yn wyneb y ffenest a gwena,
ar wiriondeb jysd gwranda,
dwi'n ysu deud un nos da.
Track Name: Paid â mynd i’r nos heb ofyn pam
Paid â mynd i’r nos heb ofyn pam;
ysa, yn dy henaint, am droi’n gas
wrth y drefn a fyn ddifodi’r fflam.

Doethion yn eu noethni’n mentro’r cam
i lawr i bwll heb olau ar y ffas,
ân’ nhw ddim yn llwch heb ofyn pam.

Dynion da’n eu dagrau’n cofio cam
alw dawns y don mewn cilfach las,
ân’ nhw ddim i’r dwfn heb ofyn pam.

Dynion gwyllt a gipiai, o roi llam,
hynt yr haul ar gân, cyn colli blas,
ân’ nhw ddim yn bridd heb ofyn pam.

Gwyr y beddau’n llon er gweld, yn gam,
wreichion gwib ffwrneisi’r sêr ar ras,
ân’ nhw ddim i’r gwag heb ofyn pam.

Tithau ‘nhad yng ngwagle’r Pelican,
rhega fi a’th ddagrau llym, di-ras.
Paid â mynd i’r nos heb ofyn pam
wrth y drefn a fyn ddifodi’r fflam.