We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Brigyn 3

by Brigyn

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      £8 GBP  or more

     

1.
Fyswn i, os fysa ti'n rhoi dy fys yn y tân Fyswn i, os fysa ti'n neidio i'r pen dwfn Fyswn i, os fysa ti'n hau ac yn medi'r grawn Fyswn i, os fysa ti'n udo ar y lleuad llawn Ges ti dy boeni gan amheuon, dy lethu gan demtasiwn? Nes ti fentro brathu'r afal oedd yn wenwyn trwyddo'i gyd Ddes ti yma i nghynhyrfu, ac eistedd yno'n gwenu Ddes ti yma mond i darfu arna i Ond does na unlle i droi Unlle i ddianc, unlle i ffoi Does na unlle i droi Unlle i guddio, unlle i droi Does na unlle i ffoi Fyswn i, os fysa ti'n rhoi dy fys yn y tân Fyswn i, os fysa ti'n neidio i'r pen dwfn Nes ti achub ar dy gyfle, a'nal i dan gyfaredd Ac mi glywson ni y bleiddiaid yn udo ar y lloer Ddes ti yma i nghynhyrfu, ac eistedd yno'n gwenu Nes i geisio cadw mhwyll, ond ro'n i dan dy swyn Fyswn i ... fysa ti?
2.
Subbuteo 03:26
Ar flaen ei fys y mae, yr awydd mwya am y cyffyrddiad perffaith Ar flaen ei fys y mae, yr unig ymgais yr un uchelgais Ar flaen dy fys y mae, gofal, llwyddiant, y wefr, a'i haeddiant Ar flaen dy fys y mae, breuddwyd arall ar fin troi'n fethiant A nes di fethu'r haul a methu'r haf Nes di fethu hyn a methu'r llall A ti'n methu'r pwynt ac yn methu dallt Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dy ddallt Ar flaen dy fys yr oedd, y cyfle gorau i newid dy fyd yn llwyr Ar flaen dy fys yr oedd, dy feddwl mwya ar chwara gem ddibwys A nes di fethu'r haul a methu'r haf Nes di fethu hyn a methu'r llall A ti'n methu'r pwynt ac yn methu dallt Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dy ddallt A ti'n methu'r cwmni Ti'n methu cysgu Ti'n methu dal arni A methu cyfarthrebu A dwi'n methu dy ddallt di, methu dy ddallt di ... Methu, methu, methu ... A nes di fethu'r haul a methu'r haf Nes di fethu hyn a methu'r llall A ti'n methu'r pwynt ac yn methu dallt Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dallt A ti'n methu'r cwmni Ti'n methu cysgu Ti'n methu dal arni A methu cyfarthrebu A dwi'n methu dy ddallt di, methu dy ddallt, Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dy ddallt!
3.
Allwedd 02:46
Mae na allwedd i agor y drws Mae na allwedd i agor bocsus Mae na allweddi mawr ac allweddi bach Mae na allwedd sy'n cadw dy arian yn saff Mae na allwedd i danio'r car Mae na allwedd i danio'r cariad Mae na allwedd o hyd ar goll Ar yr eiliad pan ti'n hwyr ac ar fin colli'r plot Ond ble mae'r allwedd, ble mae'r allwedd i gloi fy hun yn dy freichia di? Mae na allwedd i gloi fy nrws Mae na allwedd i gloi y bocsus Mae na allwedd i 'nghloi i yn y carchar Ac allwedd i'm rhyddhau pan ddaw fy amser A dwi'n chwilio am yr allwedd o hyd Allwedd i gadw trysor drud Mae na allweddi i'w cael - pob siap a phob llun A dal i chwilio am yr allwedd 'dwi i gloi fy hun Ble mae'r allwedd, ble mae'r allwedd i gloi fy hun yn dy freichia di?
4.
Rho gynnig ar fod yn lloerig am un noson yn unig Cad dy law dros y rhaw a dy galon yn ddwfn yn dy ddwrn Rho dy arfau i lawr a rho siawns i ffawd gymryd ei le Mond drwy fentro y cei fyw i'r eithaf, datgelu dy ofnau i gyd Un i hollti, llall i ddewis ac un i golli, un i ennill Kings, Queens, Jacks allai mond dyfalu Kings, Queens, Jacks yr unig beth sy'n talu Cardyn arall o'r pac, amau'n newid am eiliad o feddwl clir Yn y gem mae y gwir, yn dy law mae dy ffydd, dy dynged, dy fyd Un i hollti, llall i ddewis ac un i golli, un i ennill Kings, Queens, Jacks allai mond dyfalu Kings, Queens, Jacks yr unig beth sy'n talu.
5.
Isel 04:00
Fûm i rioed mor isel, isel Yn cuddio o'r haul nes iddi nosi ar lethrau'r llechan las Fûm i rioed mor dawel, dawel Yn disgwyl am y teimlad i lenwi'r tyllau llwm a holltwyd yn ddwfn Ac roedd na rywbeth bach, o hyd ar goll Rywbeth bach, o hyd ar goll Pan ti'n dyner, pan ti'n dyner Ti yn dyner fel gwlith Ac yn dyner fel yr awel Yn dyner a thawel Fûm i rioed yn chwilio, chwilio Ond balch o ni i'th ffindio yn llechu dan y ddeilen werdd Fûm i rioed yn morio, morio Ar goll heb neb na gwynt i gydio yn fy mhadell ffrio Ac roedd na rywbeth bach o hyd ar goll Rywbeth bach, o hyd ar goll Pan ti'n dyner, pan ti'n dyner Ti yn dyner fel gwlith Ac yn dyner fel yr awel Yn dyner a thawel.
6.
Gwreichion 00:28
7.
Wedi'r cyfan 03:31
Yng ngolau tanllyd traffordd flin Dros swn y modur fe adroddaist ti Nid un gosgeiddig fydda d' fwriad byth Ond falle wnai i'r tro, tro hyn, drwy rhyfedd wyrth Yn fwy a mwy, hyd filltir sydyn Law yn llaw fe dyfa'n wenwyn Wedi'r cyfan nes ti rioed ofyn ... Ble'r wyt ti? I ble'r ei di gan milltir yr awr? Yn is ac is i'r llawr, un ras wyllt i'r clawdd Yn fwy a mwy, hyd filltir sydyn Law yn llaw fe dyfa'n wenwyn Wedi'r cyfan nes ti rioed ofyn ... Ble'r wyt ti?
8.
Tu ôl i'r wên, ti'n dawel yno'n cuddio A minnau'n gobeithio dy fod ti'n edrych arna i Tu ôl i'r wên, mae'r teimlad ynai'n cydio ond dydw i 'mond yn twyllo'n hun, wrth ddiflanu i fy nghysgod du Tu ôl i'r wên, yn ddisglair yn y golau a finnau'n trio 'ngorau i gael eiliad o'th sylw prin Tu ôl i'r wên, dychmygu bod mewn cariad Ac mi af innau i ystyried os wyt ti'n ffitio'r esgid hon? A wnei di wisgo yr esgid hon? Tu ôl i'r wên, mae'r teimlad o hyd yn cydio Fel gweiddi lawr hen simne fawr, sy'n mygu yn y glaw Tu ôl i'r wên, mi af innau'n ôl i guddio A byw o hyd i obeithio y daw hi'n ôl i'm myd ... rhyw ddydd.
9.
Pioden 04:06
Gwyn a du, a ddylwn i, droi yn fy unfan i'th gyfarch di? Dy gân yn fy swyno, dy ddawns ysgafn droed Dy wên yn un ddoniol, tra'n chwarae yn y coed Mi goda i fy llaw cyn symud mlaen ar fy nhaith Mi gollais i'r cyfle i gloi ar fy ôl, lawer gwaith Yn yr ardd, aderyn hardd Dy wisg yn fy hudo, a'm eiddo yn temtio Creadur craff, 's neb yn saff Tra'n edrych mor ffyddlon, ti'n bwydo'r amheuon Ac ysu am drysorau cain Du a gwyn, ti'n methu dim, manteisio ar unrhyw gyfle prin Fy ffenest ar agor, edrychaist o'r gwair Cymeraist dy gyfle i gipio'r aur Mi godaist fy ngobeithion a'u tynnu i lawr mewn dim Mi gollais i'r cyfan i leidr a oedd mor chwim Yn yr ardd, aderyn hardd Dy wisg yn fy hudo, a'm eiddo yn temtio Creadur craff, 's neb yn saff Siom yw darganfod fod gen ti arferion cas Pioden wen, pioden ddu, meddal yw dy feddwl di Pioden wen, pioden ddu, paid â thrio'n twyllo ni Pioden wen, pioden ddu, cyfrwys yw dy gynllun di Pioden wen, pioden ddu, paid â thrio'n twyllo ni Pioden wen, pioden ddu, dial ar ein gwendid ni Pioden wen, pioden ddu, paid â thrio'n twyllo ni.
10.
Seren 05:07
Ma siwr ti'm isio hyn, rhyw gwyno ar gân o lais hogyn, ti'm am glywed, ond wedyn, mae nagrau i'n llenwi llyn. Oedd hi'n anodd iawn heno, yn y nos efo neb i wrando, a dod draw oedd rhaid am dro, dod atat i'r stryd eto. Dwi'n cofio'r adeg pan oedd na wegian yn dy goesau yn eiliad y gusan, cofio chdi'n fy neud i'n wan, a chofio'r byd ar agor, a'r byw darogan... A heno dwi ym mhen y daith a dwisio gwbod oes gobaith y doi di'n ôl, dim ond un waith. Edrych, os wyt ti adra, yn wyneb y ffenest a gwena, ar wiriondeb jysd gwranda, dwi'n ysu deud un nos da.
11.
Paid â mynd i’r nos heb ofyn pam; ysa, yn dy henaint, am droi’n gas wrth y drefn a fyn ddifodi’r fflam. Doethion yn eu noethni’n mentro’r cam i lawr i bwll heb olau ar y ffas, ân’ nhw ddim yn llwch heb ofyn pam. Dynion da’n eu dagrau’n cofio cam alw dawns y don mewn cilfach las, ân’ nhw ddim i’r dwfn heb ofyn pam. Dynion gwyllt a gipiai, o roi llam, hynt yr haul ar gân, cyn colli blas, ân’ nhw ddim yn bridd heb ofyn pam. Gwyr y beddau’n llon er gweld, yn gam, wreichion gwib ffwrneisi’r sêr ar ras, ân’ nhw ddim i’r gwag heb ofyn pam. Tithau ‘nhad yng ngwagle’r Pelican, rhega fi a’th ddagrau llym, di-ras. Paid â mynd i’r nos heb ofyn pam wrth y drefn a fyn ddifodi’r fflam.

about

This is Brigyn's third full-studio album, which features a new-folkier sound. A tour to promote the album began with an exclusive live session on BBC 6Music in May 2008, and many memorable performances followed throughout the year at festivals including Sesiwn Fawr Dolgellau, Small Nations Festival, and The Green Man Festival.

The album features guest appearances by musicians Siân James, John Lawrence, Alun 'Sbardun' Huws, Dan Amor, and Steve Balsamo amongst others.

The closing track on the album (Paid â mynd i'r nos...) is a Welsh-language adaption by T. James Jones of the famous poem 'Do not go gentle into that good night' by Dylan Thomas.

credits

released May 26, 2008

© Brigyn

license

all rights reserved

tags

about

Brigyn Wales, UK

contact / help

Contact Brigyn

Streaming and
Download help

Report this album or account