We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

LLOER

by Brigyn

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      £10 GBP  or more

     

1.
Nos ddu, hynod a hyfryd wyt ti Nos ddu, hynod a hyfryd wyt ti Nos ddu, disgwyl am doriad y wawr Nos ddu, aros amdanat bob awr. Bob dydd, pobl yn mynd ac yn dod Bob dydd, gweithio yn galed am glod Bob dydd, chwilio am arian i fyw Bob dydd, ceisio darganfod fy Nuw. Nos ddu, tywyll yw’r byd fel y bedd Nos da, cysgu mae’r sêr yn y nef Nos ddu, unig yw hanes pob dyn Nos da, dyfod mae bywyd yn wir. Nos ddu, hynod a hyfryd wyt ti Nos ddu, hynod a hyfryd wyt ti Nos ddu, disgwyl am doriad y wawr Nos ddu, aros amdanat bob awr bob awr ... (Nos ddu, nos, nos ddu).
2.
Gwawr wedi hirnos, cân wedi loes, nerth wedi llesgedd, coron ’r ôl croes; chwerw dry’n felys, nos fydd yn ddydd, cartref ’r ôl crwydro, wylo ni bydd. Medi’r cynhaeaf, haul wedi glaw, treiddio’r dirgelwch, hedd wedi braw, wedi gofidiau, hir lawenhau, gorffwys ’r ôl lludded, hedd i barhau. Heuir mewn dagrau, medir yn llon, cariad sy’n llywio stormydd y don; byr ysgafn gystudd, derfydd yn llwyr yn y gogoniant ddaw gyda’r hwyr. Farnwr y byw a’r meirw ynghyd, d’eiddo yw nerthoedd angau a’r byd; clod a gogoniant fyddo i ti, Ffrind a Gwaredwr oesoedd di-ri’.
3.
Rhyfeddod ar foreddydd, fe gaed Gwaredydd gwiw; Ym Methlem ymddangosodd, a Christ yr Arglwydd yw; Mynegwyd i’r bugeiliaid mor rhyfedd oedd y drych: Cael Tad o Dragwyddoldeb mewn preseb lle pawr ych. Gadawodd sedd ei Dad a gwynfyd nefol wlad. A dod mor isel, lle pawr anifel o ryfedd gariad rhad. Y doethion wiwgu iaith i geisio’r Iesu ddaeth. Caent lewyrch seren gain yn y dwyren i’w harwen ar eu taith. Mynegwyd gan yr engyl am eni’r dwyfol Un, Y Duwdod yn y Dyndod yn gwisgo natur dyn. Disgynnodd o’r uchelder i’r byd ar lafar lef, “Tangnefedd ar y ddaear! Gogoniant i Dduw Nef!” Daeth yma yn y cnawd, ein Brenin gwiw a’n Brawd, Heb grud na pharlwr fe ddaeth ein Crëwr o’r Wyryf yn dylawd. Addewid Eden gaeth, i’r byd mewn pryd a ddaeth I ddifa hudol holl waith y Diafol, oedd diben mawr ei daith.
4.
Teg Wawriodd 02:58
Teg wawriodd bore-ddydd na welwyd ei ail Er cread y byd na thywyniad yr haul: Bore gwaith a gofir yn gynnes ar gân, Pan fo haul yn duo a daear ar dân. Y testun llawenaf i’n moliant y sydd Fe aned in Geidwad, do, gwawriodd y dydd, Yn Geidwad i deimlo dros frodyr dan fraich, Yn Grist i’n gwaredu, Un cadarn ei fraich Edrychwn o’n hamgylch, pwy greodd y rhain: Haul, lloer, sêr a daear sy’n gwenu mor gain? Chwyrnellant drwy’r gwagle ynghrog wrth ei Air, Ac Yntau yn pwyso ar fynwes fwyn Mair. Y Bachgen a anwyd yn rhychwant o hyd - A Mab sydd â’i rychwant yn mesur y byd! Yn faban bach egwan ar fronnau ei fam, Ac eto yn cynnal y bydoedd heb nam! Mewn gŵyl fawr dragwyddol sydd eto i ddod, Moliannwn ein Ceidwad, datganwn ei glod, Cydseiniwn “Hosanna” nes atsain y nen, Rhown iddo ogoniant a moliant, Amen.
5.
Ar gyfer heddiw’r bore ’n faban bach, faban bach, Y ganwyd gwreiddyn Jesse ’n faban bach; Y Cadarn ddaeth o Bosra, Y Deddfwr gynt ar Seina, Yr Iawn gaed ar Galfaria ’n faban bach, faban bach, Yn sugno bron Maria ’n faban bach. Caed bywiol ddwfr Eseciel ar lin Mair, ar lin Mair, A gwir Feseia Daniel ar lin Mair; Caed bachgen doeth Eseia, ’R addewid roed i Adda, Yr Alffa a’r Omega ar lin Mair, ar lin Mair; Mewn côr ym Methle’m Jiwda, ar lin Mair. Diosgodd Crist o’i goron, o’i wirfodd, o’i wirfodd, Er mwyn coroni Seion, o’i wirfodd; I blygu’i ben dihalog O dan y goron ddreiniog I ddioddef dirmyg llidiog, o’i wirfodd, o’i wirfodd, Er codi pen yr euog, o’i wirfodd. Am hyn, bechadur, brysia, fel yr wyt, fel yr wyt, I ’mofyn am dy Noddfa, fel yr wyt I ti’r agorwyd ffynnon A ylch dy glwyfau duon Fel eira gwyn yn Salmon, fel yr wyt, fel yr wyt, Gan hynny, tyrd yn brydlon, fel yr wyt.
6.
Oer 03:28
Mae’n oer heno, a’r lloer yn gwmni i mi. Mae’n hwyr eto, ac adre’n teimlo’n bell. O’r dre heno, daw sŵn i lonni ’nghalon a phêr yw’r nodau, yn falm i deimlo’n well.   Ac wyt ti’n clywed sŵn y canu ar yr awel? Ac wyt ti’n gweld lliwiau’r Dolig del? Ga i dy sylw heno fel yn y gorffennol? A cherddwn gyda’n gilydd adre’n ôl, adre’n ôl... Mae’n oer heno, daw dy law i ’nghadw’n gynnes A’r sêr yn mynnu nad awn ni byth ar goll. Ac wyt ti’n clywed sŵn carolau ar yr awel? Ac wyt ti’n gweld lliwiau’r Dolig del? Ga i dy sylw heno fel yn y gorffennol? A gorwedd gyda’n gilydd adre’n ôl... “...Ganwyd ef, O ryfedd drefn, fel y genid ni drachefn...” ac fel gyda’r crud ym Methlehem down ynghyd fel y sêr uwchben. Mae’n oer heno, a’r lloer yn gwmni difyr i ni, a’r lloer yn gwenu’n dirion arnom ni.
7.
Swatia’n dawel bach, fy nghyw Swatia’n dawel bach, fy nghyw, anghofia’r byd o’th gwmpas y gwynt sy’n chwipio blodau’r Garn, yn oeri tai y ddinas. A thithau’n swatio’n dawel bach, A thithau’n swatio’n dawel bach, mae sôn am gau y ffiniau, am gadw’r bobl ar wahân a’r werin ar ei gliniau. A thithau’n swatio’n dawel bach A thithau’n swatio’n dawel bach, gwaiff dyn ei frawd yn elyn. Pan dyfi’n ddyn, fy machgen tlws a brofi dithau’r gwenwyn? Mae’r nos yn llawn cysgodion blin a minnau’n hawdd fy nychryn ond pan ddaw’th wên i liwio’r wawr daw haul i ddrws fy mwthyn. A thithau’n swatio’n dawel bach A thithau’n swatio’n dawel bach, mae’n daear ni yn diodda’, pan dyfi’n hŷn a fydd hi’n waeth, yn gaeth i’w gwely anga’? A thithau’n swatio’n dawel bach A thithau’n swatio’n dawel bach, rwy’n ymbil, rwy’n gobeithio y byddi di a’th ffrindiau’n gryf, yn well na ni, yn llwyddo Mae’r nos yn llawn cysgodion blin a minnau’n hawdd fy nychryn ond pan ddaw’th wên i liwio’r wawr daw haul i ddrws fy mwthyn... i ddod â chariad nôl i’r byd, i ddod â chariad nôl i’r byd, i weld be sydd yn cyfri, ond swatia heno’n dawel bach, fy machgen tlws, fy mabi.
8.
A fynno ddewrder gwir, O deued yma; mae un a ddeil ei dir ar law a hindda: Ni all temtasiwn gref ei ddigalonni ef i ado llwybrau’r nef - y gwir bererin. Ei galon ni bydd drom wrth air gwŷr ofnus, ond caiff ei boenwyr siom, cryfha’i ewyllys: ni all y rhiwiau serth na rhwystrau ddwyn ei nerth, fe ddyry brawf o’i werth, fel gwir bererin. ’D oes allu yn un man i ladd ei ysbryd, fe ŵyr y daw i’w ran dragwyddol fywyd: diysgog yw ei ffydd, a rhag pob ofn yn rhydd ymlaen ’r â nos a dydd fel gwir bererin.
9.
Haleliwia 03:53
Mewn dwrn o ddur mae’r seren wen Mae cysgod gwn tros Bethlehem Dim angel gwyn yn canu Haleliwia. Codi muriau, cau y pyrth Troi eu cefn ar werth y wyrth Mor ddu yw’r nos ar strydoedd Palesteina. Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia. Mae weiran bigog gylch y crud A chraith lle bu creawdwr byd Mae gobaith yno’n wylo ar ei glinia’ A ninnau’n euog bob yr un Yn dal ei gôt i wylio’r dyn Yn chwalu pob un hoel o Haleliwia. Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia. Mae’r nos yn ddu mae’r nos yn hir Ond mae ’na rai sy’n gweld y gwir Yn gwybod fod y neges mwy na geiria’ Mai o’r tywyllwch ddaw y wawr A miwsig ddaeth â’r muriau lawr Daw awr i ninnau ganu Haleliwia. Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia. Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia.
10.
Pwy ydyw dy gariad, lanc ifanc o Lŷn Sy’n rhodio’r diwedydd fel hyn wrtho’i hun? Merch ifanc yw ’nghariad o ardal y Sarn A chlyd yw ei bwthyn yng nghysgod y Garn. Pa bryd yw dy gariad, lanc ifanc o Lŷn Sy’n rhodio’r diwedydd fel hyn wrtho’i hun? Pryd tywyll yw ’nghariad, pryd tywyll yw hi A’i chnawd sydd yn wynnach nag ewyn blaen lli. Sut wisg sydd i’th gariad, lanc ifanc o Lŷn Sy’n rhodio’r diwedydd fel hyn wrtho’i hun? Gwisg gannaid sidanwe, sydd laes at ei thraed A rhos rhwng ei dwyfron mor wridog â’r gwaed. A ddigiodd dy gariad, lanc ifanc o Lŷn Sy’n rhodio’r diwedydd fel hyn wrtho’i hun? Ni ddigiodd fy nghariad, ni ddigiodd erioed Er pan gywirasom ni gyntaf yr oed. Pam ynteu daw’r dagrau, lanc ifanc o Lŷn I’th lygaid wrth rodio’r diwedydd dy hun? Yr Angau a wywodd y rhos ar ei gwedd A gwyn ydyw gynau bythynwyr y bedd A gwyn ydyw gynau bythynwyr y bedd.
11.
Pan â’r haul dros ben y bryn Ca’ dy lygaid bach yn dynn. Cei swatio’n esmwyth yn dy grud, A boed dy fyd yn wyn. Si hei lwli... Pan ddaw’r nos dros ben y bryn Bydd y lloer yn codi’n syn A’i lygaid llawn yn gwylio’r Arth Yn hofran parth â’r glyn. Si hei lwli... Pan ddaw’r fawr i lawr y glyn, Cheith hi’m mentro mewn fan hyn I d’wyllu lloer dy wyneb tlws. Mae bollt y drws yn dynn. Si hei lwli... Pan ddaw’r wawr â’i fory gwyn Agor di dy lygaid syn. Diflanna’r Arth a’r lloer o’r nen. Bydd haul uwchben y bryn. Si hei lwli...
12.
Mi ganaf fy nghân i ti yn y gaeaf milain mawr dan yr awyr ddidostur ddu a’r eira’n siglo i lawr. Mi ganaf fy nghân i ti i dy gadw’n gynnes ac yn glyd ac yn yr oriau mân, bydd nodau’r gân, yn ein cynnal ni o hyd, yn ein cynnal ni o hyd. Mi ganaf fy nghân i ti dan ganghennau’r gwanwyn gwyrdd i gyfeiliant y brain a’r ŵyn a blodau min y ffyrdd. Mi ganaf fy nghân i ti bydd yn hafan ac yn gysgod rhag y gwres ac ar nosweithiau braf a hithau’n fôr o haf daw y gân â ni yn nes, daw y gân â ni yn nes. Mi ganaf fy nghân i ti yn yr hydref dan y dail lle mae’r mwg o’r tomenni aur yn gwaedu’r gwrid o’r haul. Mi ganaf fy nghân i ti cân o obaith yn ein dyddiau rhyfedd ni ac yn y dŵr a’r tân fe wnaed y gân rwy’n ei chanu hi i ti. Yn y dŵr a’r tân fe wnaed y gân rwy’n ei chanu hi i ti, yn ei chanu hi i ti.

about

‘LLOER’ is Brigyn’s 7th album in 15 years.

It is a collection of new songs, along with tracks deriving from unique live performances and sessions, that uncovers an additional side to Brigyn’s history over the last decade and a half.

Among the raw, wintery, heart-warming tracks, there is a wealth of contributors - including Bryn Terfel, Linda Griffiths (Plethyn), Meinir Gwilym and Gareth Bonello (The Gentle Good).

credits

released November 15, 2019

© Brigyn

license

all rights reserved

tags

about

Brigyn Wales, UK

contact / help

Contact Brigyn

Streaming and
Download help

Report this album or account