We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Brigyn

by Brigyn

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      £8 GBP  or more

     

1.
Cyflwyniad 00:14
2.
Dwed, dwed be sydd ar dy feddwl di Dwed, dwed be sy’n dy rwystro di Dwed, dwed, fe ddiflanith dy ofnau di Dwed, dwed y geiriau sy’n mynd i wneud chdi’n rhydd Tyrd, tyrd ar flaena ein traed fe droediwn Tyrd, tyrd yn dawel bach fe guddiwn Tyrd, tyrd gafael yn fy llaw i a Tyrd, tyrd fe redwn ni o’ma Ti’n gwybod be fydd dy hanes di os na wnei di adael nawr ’Run sefyllfa yn troi’n hunllef, os na wnei di adael nawr Clyw, clyw mae rhyddid yn galw Clyw, clyw mae pob man yn ddistaw Clyw, clyw dy gyfle am fywyd gwell Clyw, clyw rhywle sy’n ddigon pell Ti’n gwybod be fydd dy hanes di os na wnei di adael nawr ’Run sefyllfa yn troi’n hunllef, os na wnei di adael nawr.
3.
Bohemia bach 04:23
Croeso i Bohemia bach, rhyddid barn yw’r hud Sy’n glynu pobl o bob math i yfed coffi drud Croeso i Bohemia bach, lle mae pawb yn gytûn Sgyrsiau celfydd am gelwydd y byd, a ddylwn i fynegi fy hun? “It’s always so friendly, always so fine, to tell you all what’s on my mind.” “It’s alright” Croeso i Bohemia bach, lleisiau’n llenwi’r lle Datrus dryswch rhwng y doeth ar dwl, rhywle rhwng uffern a’r nef “It’s always so friendly, always so fine, to tell the world what’s on your mind.” “It’s alright”.
4.
Llipryn 03:42
Cerddai ar hyd y gorwelion cudd heb gwmni, yn unig ar ben ei hun Creadur â’i ben yn y cwmwl du Yn y glaw, ar goll, ac yn gwbl fud Ar goll yn meddwl am ddim byd Am ddim byd, am ddim byd, am ddim byd Digyfeiriad yw ei lwybrau cul Anobeithiol yw ei feddylfryd chwil Dal i chwilio am ei lonyddwch llwyr Athrylith, neu gwallgofddyn? Pwy a wyr? Pwy sydd yn gwybod? Pwy a wyr? Pwy a wyr? Pwy a wyr? Pwy a wyr? Does neb yn sylwi Does neb yn poeni Am grwydryn sydd ar ben ei hun Ar ben ei hun, ben ei hun, ar ben ei hun.
5.
A weles di y lloeren Yn llosgi yn y ffurfafen Ar ddiwedd y dydd, ar ddiwedd y byd? Gwna ddymuniad... Mae’r creigiau yn yr afon Fel ceiniogau yn y ffynnon Ar ddiwedd y dydd, ar ddiwedd y byd! Gwna ddymuniad...
6.
Gyrru drwy y glaw, dim ond awr tan ben fy siwrna Gyrru drwy y glaw, disgwl petha mawr pan gyrhaedda i Gyrru drwy y glaw, prin dwi’n gweld y lôn sy’n ymestyn Mae’r weipars yn cadw bît, wrth i’r dafnau lenwi’r windscreen Gyrru drwy y glaw, signal gwan y radio yn gwmni Dwi’n saethu o sir i sir, yn trio cyrraedd cyn iddi nosi A dwi’n teimlo 'mod i’n colli allan – dwi’n cario ymlaen, cario ymlaen Gymaint o ofn 'mod i’n colli allan – dwi’n cario ymlaen, cario ymlaen Gyrru drwy y glaw, awr yn dilyn awr o boredom Mae fy meddwl i ar chwal, fyswn i’n licio cyrraedd cyn cychwyn A dwi’n teimlo 'mod i’n colli allan – dwi’n cario ymlaen, cario ymlaen Gymaint o ofn 'mod i’n colli allan – dwi’n cario ymlaen, cario ymlaen.
7.
Sonar 02:24
8.
Angharad 04:07
Cydia yn bob atgof, dysg y gwersi anodd O mor drist oedd dy weld ti’n gadael â gymaint ar dy ôl. A dwi’n methu coelio, sut aiff dyddiau heibio O mor drist oedd dy weld ti’n gadael â gymaint ar dy ôl. Heno mae Angharad yn fy atgoffa i, nosweithiau hir yr haf na ddaeth i ben. Heno mae Angharad yn fy atgoffa i, sut gwnaeth hi droi fy nagrau nôl i wên. Heno wrth i’r haul fachlud arna i, nai’m digaloni oherwydd Heno mae Angharad gyda fi.
9.
Abacus 05:18
10.
Yr unig beth o’n i eisiau oedd bywyd syml braf Ond yr hyn, sgenai ddim, ’di’r ewyllys i fod yn dda Yr unig beth o werth oedd genai, fe wnes i luchio fo’i gyd yn ôl Be dwi’n neud, be dwi’n ddeud? Fi di’r unig un ffôl A dyma fi yn disgyn wrth dy draed, yn erfyn arnat ti fadda i mi A dyma fi yn disgyn wrth dy draed, rho un cynnig arall i mi Ie, ie, dwi’n difaru Ie, ie, ac mae’n ddrwg gennyf fi Yn credu fod fy nghamau’n rhai pendant, y ffordd yn hir a syth Ond dyw’r gwir, ddim yn glir, sgwni os fydd o byth Mor ddall ac yn fyddar i’m myd, yn gloff ac yn neb hebdda ti Lle dwi’n troi, lle dwi’n ffoi, pan mae pethau yn mynd o chwith A dyma fi yn disgyn wrth dy draed, yn erfyn arnat ti fadda i mi A dyma fi yn disgyn wrth dy draed, rho un cynnig arall i mi Ie, ie, dwi’n difaru Ie, ie, ac mae’n ddrwg gennyf fi.
11.
Weithiau dwi’n gofyn i fy hun, ydw i di neud y dewis cywir? Weithia dwi’n ama fod y byd i gyd yn troi yn fy erbyn, Weithia dwi’n teimlo 'mod i’n haeddu gwell, ond lle mae y llwybr clir? Yn ara bach fe ddaw na obaith im cwyn pan ddes ti nôl im harwain. Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn sibrwd dy enw Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn cyfeirio’r ffordd i fynd Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn sibrwd dy enw Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt, yn y gwynt. Pan mae breuddwydion yn dod yn wir, wti’n synhwyro fod rhywyn yn gwrando Ar bob gweddi ti’n ddeud, ar bob cam wyt ti’n neud Bob penderfyniad ti’n neud bob eiliad. Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn sibrwd dy enw Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn cyfeirio’r ffordd i fynd Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn sibrwd dy enw Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt, yn y gwynt.

about

This is the CD that kicked-off the new musical project by brothers Ynyr and Eurig Roberts.

All the tracks for this album were recorded during September 2004, most of with the producer Rob Reed. Originally intended as a collecion of experimental demos, the songs were deemed good enough to release, and only a month after the recording was completed, the eponomously titled album was launched.

The album features a mixture of different music influences - from ambient instrumentals, to electronic samples, to completely stripped down acoustic tracks.

Amongst the most familiar tracks from the album are 'Bohemia Bach', and 'Os na wnei di adael nawr' - that contains a memorable harp sample, orchestral strings, and synthetic drum loops.

credits

released November 1, 2004

© Brigyn

license

all rights reserved

tags

about

Brigyn Wales, UK

contact / help

Contact Brigyn

Streaming and
Download help

Report this album or account