Brigyn 4

by Brigyn

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      £8 GBP  or more

     

1.
02:34
2.
03:46
3.
03:45
4.
04:18
5.
03:49
6.
02:58
7.
02:25
8.
03:52
9.
02:21
10.
00:51
11.

about

A decade to the month after first releasing their music to the world, here is Brigyn’s long-awaited album, ‘Brigyn4’ - and their first studio album since six and a half years.

The album features Welsh Music Prize winner and Manic Street Preachers collaborator Georgia Ruth Williams (on ‘Gwallt y forwyn’), as well as other multi-talented artists, such as Mei Gwynedd (Big Leaves/Sibrydion), Osian Williams (Candelas/Siddi), Angharad Jenkins (Calan/DnA), Jon Bradford-Jones (Fflur Dafydd a’r Barf), and Rob Reed (Magenta/Kompendium).

Amongst the 11 tracks on the album are: ‘Fflam’ - which was chosen as S4C’s soundtrack for their summer 2014 promos, ‘Gwyn dy fyd’ - commissioned originally for the ‘O’r Galon’ TV series on S4C, and ‘Ffilm’ - a track that was originally composed overnight with Meirion MacIntyre Huws and Rhodri Davies as part of the ‘Unnos’ series for C2, BBC Radio Cymru. ‘Weithiau’ is co-written by Brigyn and poet Mererid Hopwood.

2 hidden tracks (‘Cicio teiars’ and ‘Y Sŵn’) will appear on the CD format only - available from brigyn.com

credits

released November 24, 2014

© Brigyn

tags

license

all rights reserved

about

Brigyn Wales, UK

contact / help

Contact Brigyn

Streaming and
Download help

Track Name: Ara deg
Gan bwyll, gan bwyll a cher ymlaen
Ymlaen, heb ddim ond ffydd
Hawdd clwyfo claf, haws dweud ffarwel
Ond awn ni ddim yn dawel

Carlamwn ninnau tua’r mynydd
I mewn i’r pedwar gwynt
Ac er mor hir yw pob ymaros
Daw eto haul ar fryn, fan hyn

Gan bwyll, gan bwyll a chwyd dy ben
Paid troi dy gefn ar ddim
Dim brys, dim chwys, dim poen heb gur
Pob bywyd sy’n llawn dolur

Carlamwn ninnau tua’r mynydd
I mewn i’r pedwar gwynt
Ac er mor hir yw pob ymaros
Daw eto haul ar fryn, fan hyn.
Track Name: Fflam
Pan fydd y nos ar ddechrau, a’r dydd yn dod i ben
Daw sŵn gitâr i gadw ’myd yn braf
Mi ganwn hen alawon, ryw hiraeth yn fy nghalon
Ar noson hwyr â choelcerth yn yr haf

Mae’r tân yn clecian ac mae’r mŵg yn llenwi’r aer
Yng nghwmni’r lleuad llawn a’r sêr
Mi nawn ni ddengid i ryw freuddwyd hudol fwyn
Yn gaeth i’r felodi a’i swyn

Tra bydd y fflam yn dal i gynnau ar y tân
Mi fydda i’n dal i ganu ’nghân
Tra bydd y fflam yn dal i’n cnesu gyda’i wres
Mi deimla i chdi’n dod yn nes... tyrd yn nes

Gorweddwn yn y glaswellt, rhoi blodau yn ein gwallt
A chlymu’n hun mewn rhamant drwy y mŵg
A churiad calon fydd yn gyrru’r gân o hyd
A chanu wnawn drwy’r dyddiau da a drwg

Mae’r tân yn clecian ac mae’r mŵg yn llenwi’r aer
Yng nghwmni’r lleuad llawn a’r sêr
Mi nawn ni ddengid i ryw freuddwyd hudol fwyn
Yn gaeth i’r felodi a’i swyn

Tra bydd y fflam yn dal i gynnau ar y tân
Mi fydda i’n dal i ganu ’nghân
Tra bydd y fflam yn dal i’n cnesu gyda’i wres
Mi deimla i chdi’n dod yn nes... tyrd yn nes

Ac os bydd y fflam yn diffodd pan ddaw’r wawr
Ni fydd llwch na lludw yn ein dal ni i lawr... i lawr.
Track Name: Deffro
Ti’n cofio deffro
Cyn i’r ceiliog ganu ei gân?
Ein calonnau ar dân
A dilyn llwybrau
A’r mieri yn cripio ein croen
A’r gwynt yn ein dwrn

Ti a fi yn erbyn y byd...
Ti a fi â’n traed yn rhydd...

Ti’n cofio cuddio
A rhedeg - mae’n amser ffoi
Cyn i’r llanw’n cloi
Draw o’r pryderon am olau
Melys, moes, mwy...
Digon i’w osgoi

Ti a fi yn erbyn y byd...
Ti a fi â’n traed yn rhydd...

’Run addewid ges di
Yr un geiriau glywes i
Bydd yr ardd yn llawn o rosod
Fe gawn weld yn glir
Does dim bai arnom ni -
Er bydd ein henwau’n bridd
Fe gawn ddeffro fel un
Byw mewn delfryd bob dydd
Yn ein byd newydd ni

Ti a fi yn erbyn y byd...
Ti a fi â’n traed yn rhydd...

Ti’n cofio rhuthro
Llithro a syrthio i’r llawr
Ond fe godwn yn dal
A thra bod angerdd
A ffydd a chariad yn gryf
Fyddwn ni byth ar chwâl.
Track Name: Gwyn dy fyd
Ti yw’r seren uwch fy mhen
Sy’n ddisglair yn y nos
Petawn i’n cael dy ddal yn dynn
Fel angor yn y môr, yn y môr... fel angor yn y môr

Ti yw fy nghysgod rhag y glaw
Pan ddaw’r dilyw mawr
Ffyddlon fel y machlud
Ac yna pan ddaw’r wawr
Pan ddaw’r wawr...
Yna ar doriad gwawr

Ti yw yr un
Ti yw fy nhrysor
Dy gwmni sy’n gysur i mi
Ti yw fy ffrind
Ble wyt ti am fynd?
Mae’r drws yn agored i chdi…

Gwyn, gwyn dy fyd
Dy draed yn rhydd
Pam cuddio tra dwi’n gwylio?
Gwyn, gwyn dy fyd
Ti’n newid bob dydd
Cannwyll fy llygaid i

Fe gei di bopeth sgen i i’w roi
’Na i ddim dy ddal di’n ôl
Dwi’n gwylio pob un peth ti’n wneud
O fore gwyn tan nos
Gydol f’oes...
O fore gwyn tan nos

Mae gweld dy wên yn codi ’nghalon
Ac mi gadwa i’r darnau i gyd
Yn gasgliad o atgofion
O’r rhyfeddod ddaeth i’m byd
A ddaeth i’m byd...
Trysor penna’r byd

Ti yw yr un
Ti yw fy nhrysor
Dy gwmni sy’n gysur i mi
Ti yw fy ffrind
Ble wyt ti am fynd?
Mae’r drws yn agored i chdi…

Gwyn, gwyn dy fyd
Dy draed yn rhydd
Pam cuddio tra dwi’n gwylio?
Gwyn, gwyn dy fyd
Ti’n newid bob dydd
Cannwyll fy llygaid i.
Track Name: Tlws
Tlws ’di’r wên
Sy’n fy neffro i yn y bore, bore bach
Sy’n cadw ’myd i’n llon pan fydda i ar ras
Dalia’n dynn tan fydd hi’n ddiwedd dydd, ddiwedd dydd

Tlws ’di’r wlad
Lle mae’r haul yn lliwio’r tir ar ddiwrnod braf
Yn y gaeaf llwm, pan mai atgof ydi’r haf
Todda’r iâ a gad i mi weld yn glir
Gweld yn glir

O mor dlws yw’r haul ar y gorwel
O mor dlws oedd gweld cwch yn y cei
O mor dlws yw’r blodau ger y ffenest
O mor dlws yw’r byd heb ei fai

Tlws ’di’r sêr
Tlws ’di sŵn y tylluanod ganol nos
Plu yr eira’n dawel ddisgyn ar y rhos
Dalia’n dynn tan fydd hi’n doriad gwawr, yn doriad gwawr

O mor dlws yw’r haul ar y gorwel
O mor dlws oedd gweld cwch yn y cei
O mor dlws yw’r blodau ger y ffenest
O mor dlws yw’r byd heb ei fai

Mae un wên fach dlos
Fel agor y drws ar stafell llawn arian ac aur
Mae un wên fach dlos fel bod ym mharadwys
Pam na cha’ i fod yma am oes?

Tlws, Tlws, Tlws, Tlws, Tlws
Tlws, Tlws, Tlws, Tlws, Tlws...

Tlws ’di’r wlad
Lle mae’r haul yn lliwio’r tir ar ddiwrnod braf
Yn y gaeaf llwm pan mai atgof pell ’di’r haf
Todda’r iâ a gad i mi weld yn glir
Gweld yn glir

Tlws ’di’r wên
Sy’n fy neffro i yn y bore, bore bach
Sy’n cadw ’myd i’n llon pan fydda i ar ras
Dalia’n dynn tan fydd hi’n ddiwedd dydd, ddiwedd dydd.
Track Name: Pentre sydyn
Naw mlynedd hir o wireddu ein gobeithion
Caled oedd byw ar lu o addewidion
Yng nghanol gwynt a llwch
Mae’n rhaid symud ymlaen... symud ymlaen

Naw mlynedd o anobaith ar dir diffaith
Pryd gawn ni ffrwyth i brofi ein hunaniaeth
Yn dilyn siom ar ôl siom
Mae’n rhaid symud ymlaen... symud ymlaen

Pentre sydyn, ’da ni’n codi pentre sydyn
Pentre sydyn ar lan yr afon
Pentre sydyn, ’da ni’n codi pentre sydyn
Yng nghysgod yr helyg melyn... symud ymlaen

Naw mlynedd hir a throdd y llwch yn berllan
Trwy lwybr ffos, fe ddyfriwyd dyffryn cyfan
Y drain yn troi yn wenith
Fe ddaeth yr awr... i symud ymlaen...

Pentre sydyn, ’da ni’n codi pentre sydyn
Pentre sydyn ar lan yr afon
Pentre sydyn, ’da ni’n codi pentre sydyn
Yng nghysgod yr helyg melyn... symud ymlaen.
Track Name: Ffilm
Mae ’na rai isio byw yng nghysgod James Dean
A rhai isio cwmni’r haul mawr blin
Mae rhai’n dilyn sgrech y ‘Shining’ o hyd
A rhai’n gwisgo het a phonsho’n y stryd

Mae ’na rai ar y lôn sy’n flwyddyn o hir
A’r lleill ar y lôn sy’n wirion o wir
Mae rhai’n caru migldi-magldi’r trên
A rhai am gael llygaid sy’n llawer rhy glên

Mae ’na rai ar y lôn sy’n garthion i gyd
Ac eraill ar lôn helbulon ein byd
Mae ’na rai ar y lôn sy’n flwyddyn o hir
Yn wirion o wir

Ond fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw... pob lliw, pob llun
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw... fy ffilm fy hun

Mae rhai’n gwisgo jîns sy’n llawer rhy dynn
Mae rhai â’u meddyliau ar gyllyll a ffyn
Mae rhai isio’r sêr i’r chwith ac i’r dde
A rhai isio marw yn Santa Fe

Mae ’na rai ar y lôn sy’n garthion i gyd
Ac eraill ar lôn helbulon ein byd
Mae ’na rai ar y lôn sy’n flwyddyn o hir
Yn wirion o wir

Ond fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw... pob lliw, pob llun
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw... fy ffilm fy hun.
Track Name: Weithiau
Weithiau mae’n rhaid gadael
I gyrraedd rhywle gwell
Weithiau mae’n anodd mentro
Weithiau mae’r siwrne’n bell

Weithiau mae’r modfeddi
Fel milltiroedd maith
Weithiau mae’n anodd gwybod
Beth yw pen y daith

Weithiau mae angen cwmpawd
I fynd o’r nos i’r dydd
A chofia mai’r cwmpawd hwnnw
Falle yw dy ffydd

Ac mae llwybr o dy ddrws
Yn arwain at weddill y byd.
Track Name: Gwallt y forwyn
Welaist ti’r llanw ar doriad y wawr?
Welaist ti’r gwartheg yn gorwedd i lawr?
Welaist ti’r wylan i mewn yn y tir?
Welaist ti’r dilyw ar ddiwedd y dydd?

Glywaist ti’r gadair yn gwichian ei chŵyn?
Glywaist ti’r gnocell yn crio yn y llwyn?
Glywaist ti’r frân yn gweiddi ei rheg?
Glywaist ti’r terfysg yn symud yn nes?

Ond mi wn er pob gofid, daw eto’n glir
A daw’r heulwen i d’wynnu cyn bo hir
Ac mi wn er bod tonnau, a’r siwrnai’n faith
Y daw’r forwyn i dywys fy nhaith

Welaist ti’r dewin yn gwisgo ei gôt?
Welaist ti’r awyr yn llwyd gyda’r nos?
Welaist ti’r lleuad yn boddi yn y nen?
Welaist ti’r dail yn troi ar eu cefn?

Doedd neb yn disgwyl ’sa’r porth wedi cau
Doedd neb yn disgwyl i’r gaeaf nesáu
Doedd neb yn disgwyl ’sa hi’n bwrw fel hyn
Doedd neb yn disgwyl hen wragedd a ffyn

Ond mi wn er pob gofid, daw eto’n glir
A daw’r heulwen i d’wynnu cyn bo hir
Ac mi wn er bod tonnau, a’r siwrnai’n faith
Y daw’r forwyn i dywys fy nhaith.